Blog | Vakantiebestemming aanmelden | Contact
Home » intellectueel-eigendom

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Vacationplace.eu. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming van Vacationplace.eu nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Vacationplace.eu slecht verdraagt met de naam en reputatie van Vacationplace.eu, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van Vacationplace.eu en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Vacationplace.eu of de desbetreffende licentiegever.

© Vacationplace.eu | Links | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Intellectueel eigendom Facebook Twitter LinkedIn